Titanium Grade 11 to Nickel 200

Cladder: Titanium Grade 11
Backer: Nickel 200
Thickness: .750 in., 19.1 mm.
Industry: Chemical & Petrochemical
Titanium to nickel clad